កូនអើយម្តាយខ្មោច (Mother)
25 Oct 2018
112 mins • Adventure • Khmer/ OV --
CannesFilm_Long Day Journey Into Night
29 Oct 2018
140 mins • Drama, Mystery • Madarin/ OV--
CannesFilm_Burning
29 Oct 2018
148 mins • Drama • Korean/ OV--
23:59 The Haunting Hour/ ម៉ោងខ្មោចលង
22 Oct 2018
90 mins • Horror • Chinese/ និយាយភាសារខ្មែរ
Halloween
19 Oct 2018
106 mins • Thriller • English/ KH Sub
First Man
19 Oct 2018
141 mins • Biography • OV/EN Sub
កែវវេទមន្ត (Magical Cup)
18 Oct 2018
94 mins • Drama • Khmer/--
Project Gutenberg / ឧក្រិដ្ឋជនកំពូលល្បិច
18 Oct 2018
131 mins • Action • Chinese/ និយាយភាសារខ្មែរ
Goosebumps 2: ដែនដីព្រឺព្រួច
12 Oct 2018
85 mins • Adventure • English/ KH Sub
Love Score / សន្សំចិត្ត សន្សំបេះដូង
12 Oct 2018
85 mins • Romance • Thai/ និយាយភាសាខ្មែរ
Bad times at the El Royale
11 Oct 2018
144 mins • Mystery • English/​​ KH Sub
Johnny English: ចារបុរសល្ងីល្ងើ បញ្ចេញស្នៀតជាថ្មី
08 Oct 2018
89 mins • Comedy • English/ KH Sub
A Star is Born
05 Oct 2018
136 mins • Musical • English/KH Sub
Sajen​​ /​ សំណែនខ្មោច​
05 Oct 2018
93 mins • Horror • Indonesia/ EN Sub, KH Dub
ចងពៀរ (The Spell)
05 Oct 2018
80 mins • Horror • Khmer/OV, EN Sub
VENOM
04 Oct 2018
113 mins • Action • English/ KH Sub
កូនអើយម្តាយខ្មោច (Mother)
25 / Oct / 2018
112 mins • Adventure • Khmer/ OV --
Hunter Killer
26 / Oct / 2018
122 mins • Action • English/ KH Sub
Kafir: Bersekutu dengan Setan/ អំពើអាគមផ្លូវងងឹត
26 / Oct / 2018
98 mins • Adventure • Indonesia/ និយាយភាសារខ្មែរ
Ghost Wife/ ខ្មោចប្រពន្ធ
29 / Oct / 2018
99 mins • Horror • Thai/ និយាយភាសាខ្មែរ
Bohemian Rhapsody
1 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • English/ KH Sub
The Nutcracker and the Four Realms
1 / Nov / 2018
0 mins • Adventure, Fantasy • English/ KH Sub
The Pool/ អាងនរក
1 / Nov / 2018
91 mins • Adventure • Thai/ និយាយភាសារខ្មែរ
បិសាចគំនូរ (Devil Draw)
1 / Nov / 2018
105 mins • Adventure • Khmer/ OV--
The Grinch/សត្វចម្លែកមុខក្រញ៉ូវ
8 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • English/ KH Sub
The Girl in the Spiders Web
9 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • English/KH Sub
Overlord
9 / Nov / 2018
110 mins • Action, Horror, Adventure • English/ KH Sub
កូនក្រក (Kon Krork)
9 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • Khmer / --
Deadly Still
9 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • English/--
Zombiepura
12 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • Chinese/EN.....
បណ្តោងឆ្នាំងដី (Bontong Chnang Dey)
15 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • Khmer/ --
Fantastic beast and the crimes of Grindelwald
16 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • English/ KH Sub
Gentyangan
16 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • Indonesia/ EN Sub, KH Dub
Creed 2
21 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • English/ KH Sub
Robin Hood
21 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • English/ KH Sub
Khun Pan 2/ ឃុនផាន់ ២
21 / Nov / 2018
132 mins • Adventure • Thai/ និយាយភាសាខ្មែរ
ឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយ (Lost love)
21 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • Khmer / EN Sub
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
22 / Nov / 2018
0 mins • Animation, Science Fiction • English/ KH Sub
Malicious
26 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • English/ KH Sub
Homestay
29 / Nov / 2018
0 mins • Drama • Thai/ និយាយភាសាខ្មែរ
Bike Man/ ម៉ូតូបះសក់
29 / Nov / 2018
0 mins • Adventure • Thai/ និយាយភាសារខ្មែរ